Barn og unge som treng hjelp?

Det skal vera trygt og godt å veksa opp i Time kommune. Av og til oppstår likevel utfordringar som gjer at ikkje alle har det så bra. I vår kommune følgjer me BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpa dei treng.